Hoe we zijn begonnen

Stichting SamenspraakBest is opgericht in 2014 als voortzetting van de activiteiten van Vereniging het Gildenkwartier Best, die op haar beurt was voortgekomen uit het Project 55 plus Best. Eén van de activiteiten van het Gildenkwartier was het  Taalmaatjesproject.

De eerste jaren waren er zo’n 5 taalkoppels actief.  De activiteiten van het Gildenkwartier werden  al snel overgeheveld naar de Seniorenraad Best. Tegelijk groeide het aantal taalkoppels en was dit niet uitsluitend een seniorenactiviteit meer. Stichting Welzijn Best-Oirschot hevelde alle activiteiten in het kader van het taalmaatjesproject over naar Gilde Samenspraak Best. Het project groeide gestaag en in 2014 waren er 33 taalkoppels actief.  Omdat de Vereniging Gildenkwartier Best niet de optimale organisatie bleek om deze activiteiten te faciliteren, werd begin 2014 besloten een stichting op te richten, die tot doel heeft het coördineren, ondersteunen van en bemiddelen bij het tot stand komen van contacten tussen Nederlandstaligen en anderstaligen om op een informele manier de Nederlandse taal en cultuur met hen te delen. In 2014 werd ook het organiseren van informele lessen opgepakt.

Functioneren

Stichting SamenspraakBest is aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie Het Begint Met Taal.
Samenspraakbest is partner van Bestwijzer, www.bestwijzer.nl.