Informatief algemeen

  • https://www.hetbegintmettaal.nl Koepelorganisatie waar SamenSpraakBest bij is aangesloten. Je vindt daar onder anderen achtergrondinformatie, je kunt doorlinken naar spreekoefeningen, het aanbod voor trainingen en webinars, die mogelijk interessant voor je  zijn, bekijken en je er voor aanmelden;
  • https://www.taalhuis.nl/ Vrijwilligers en bibliotheekmedewerkers gebruiken de Adviescollectie bij het kiezen van leermateriaal voor deelnemers: materialen voor taal, rekenen en digitale vaardigheden en veel leesboekjes. verder is er achtergrondinformatie voor vrijwilligers.
  • www.melkwegplus.nl Expertisecentrum voor laaggeletterden / anderstaligen.

Oefenen

Zelfstandig leren

  • http://www.2bdutch.nl/ Nederlands leren door het bekijken van video’s met ondertiteling (deze is vaak erg slecht). Links leiden naar filmpjes op Youtube. Allerlei onderwerpen en voor allerlei taalniveaus;
  • https://www.dutchgrammar.com/ Voor hogeropgeleiden, uitleg en oefeningen om zelfstandig de Nederlandse taal te leren. De website is Engelstalig;
  • https://www.youtube.com/watch?v= IW7zvMIRcc Nederlands leren met online docent Part de Pau. Er zijn er meerdere van op Youtube.

Spelvormen

Vertaalsites