Informatiebijeenkomsten

Twee keer per jaar is er een informatiebijeenkomst voor taalbegeleiders. We behandelen dan een onderwerp dat je kan helpen bij het coachen van je anderstalige en wisselen ervaringen uit.

Interessante documenten (worden nog toegevoegd)

 • referentie niveaus taal
 • uitspraaktips
 • begeleidersboek

Interessante links

 • Het begint met Taal (link: hetbegintmettaal.nl)
 • Spreektaal  (link: http://www.hetbegintmettaal.nl/spreektaal/)
 • Je kan me wat (www.jekanmewat.nl)
 • Dutchplusplus maakt je bewust van de verscheidenheid van de Nederlandse taal;
 • Stichting Melkweg is een expertisecentrum voor het onderwijs aan laaggeletterden;
 • Alfabeter.nl site met oefeningen om beter te leren lezen en schrijven;
 • Oefeningen op Oefenen.nl gericht op taal;
 • NT2 taalmenu site met NT2-oefeningen;
 • VanDale.nl, voor het opzoeken van de betekenis van woorden;
 • Taalspel, een quiz over alledaagse taal;
 • 15 Modules NT2 voor beginners;
 • Verzamelwebsite met oefenmateriaal, hulpmiddelen en informatie over de samenleving en Nederland;
 • Woordenschatoefeningen, luisteroefeningen, grammatica, kruiswoordraadsels en taaloefeningen met liedjes;
 • 2bdutch.nl, Nederlands leren door het bekijken van video’s met ondertiteling;
 • taalthuis.com, taalcursus voor beginners;
 • dutchgrammar.com, uitleg over grammatica en veel grammaticaoefeningen;
 • Beetje Spellen is voor leerlingen op het niveau van primair onderwijs (zodra ze leren lezen), mensen met dyslexie, en leerlingen die een andere moedertaal hebben;
 • Beterspellen.nl, aandacht voor allerlei spellingsproblemen;
 • vertalen.nu, vertaling + uitspraak;