Wat is de taalklas?

Veel anderstaligen hebben wel een basisniveau van het Nederlands doordat ze de inburgeringscursus hebben gevolgd. Dit is echter vaak onvoldoende om werk te vinden of een opleiding te volgen.

Voor deze doelgroep hebben we in 2014 een Taalklas opgestart, waarbij er 2 ochtenden per week les wordt gegeven door twee bevoegde NT-2 docenten aan een kleine groep (maximaal 12 cursisten).  Doelstelling is om het Nederlands op een hoger niveau te brengen (B1 niveau). Aan het eind van het lesjaar krijgen de deelnemers een certificaat. De Taalklas is elke woensdag- en vrijdagochtend van 08.45 tot 11.30 uur in een van de lokalen van het Heerbeeckcollege. Ook is er een avondgroep voor gevorderden op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 u. (één lesavond per week)

Wanneer kun je meedoen?

  • Je hebt overdag tijd ( dit jaar zijn de lessen op maandag- en vrijdagochtend)
  • Je hebt niveau A2 (inburgering gehaald of maximaal 1 onderdeel niet geslaagd), of je hebt een basiscursus Nederlandse taal gevolgd
  • Je betaalt per schooljaar € 100,– inschrijfgeld. Dit is om de onkosten te dekken. Daarnaast komen er nog kosten voor de aankoop van een boek.

Wat is er verder nog belangrijk?

  • Je krijgt het lesmateriaal van de docenten
  • De lessen zijn op 2 dagdelen per week onder schooluren.
  • Maximaal aantal deelnemers is 12, op volgorde van aanmelding.

Wil je meedoen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

taalklas
Docenten Ine van Wijk en Nelleke Okkerse.