Wat is de taalklas?

Veel anderstaligen hebben een basisniveau van het Nederlands doordat ze de inburgeringscursus hebben gevolgd. Dit is echter vaak onvoldoende om werk te vinden of een opleiding te volgen.

Voor deze doelgroep hebben we een Taalklas opgestart, waarbij les wordt gegeven door twee ervaren docenten aan een kleine groep van maximaal 12 cursisten.  Doelstelling is om het Nederlands op een hoger niveau te brengen (B1 niveau).

Het schooljaar 2023 – 2024 zullen er twee groepen gevormd worden: een groep nieuwe instromers en een groep die het afgelopen  schooljaar al deelgenomen heeft aan de taalklas. Beide groepen krijgen les op maandagavond van 18.00 u tot circa 19.30 u in het Heerbeeckcollege.

Het lesjaar duurt van september tot eind april. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen.

Wanneer kun je meedoen?

  • Je hebt niveau A2 (inburgering gehaald of maximaal 1 onderdeel niet geslaagd), of je hebt een basiscursus Nederlandse taal gevolgd;
  • Je bent vrij op maandagavond en hebt tijd om huiswerk te maken.

Wat is er verder nog belangrijk?

  • Maximaal aantal deelnemers per groep is 12, op volgorde van aanmelding;
  • Je start in september met de lessen. Alleen bij uitzondering is het mogelijk om in de loop van het jaar in te stromen. Dit is ter beoordeling van de docenten;
  • Je betaalt per schooljaar € 70,- inschrijfgeld. Dit is om de onkosten te dekken. Daarnaast zijn er nog kosten voor de aankoop van een boek.

Wil je meedoen of wil je meer informatie? Dan kun je je hier aanmelden.

taalklas
Afsluitende samenkomst taalklas 2021.
Docenten Marjo Meerman en Nelleke Okkerse.