Wat is de taalklas?

Veel anderstaligen hebben wel een basisniveau van het Nederlands doordat ze de inburgeringscursus hebben gevolgd. Dit is echter vaak onvoldoende om werk te vinden of een opleiding te volgen.

Voor deze doelgroep hebben we een Taalklas opgestart, waarbij les wordt gegeven door twee ervaren NT-2 docenten aan een kleine groep (maximaal 12 cursisten).  Doelstelling is om het Nederlands op een hoger niveau te brengen (B1 niveau). Aan het eind van het lesjaar krijgen de deelnemers een certificaat. De Taalklas is elke woensdag- en vrijdagochtend van 08.45 tot 11.30 uur in een van de lokalen van het Heerbeeckcollege. Ook is er een avondgroep voor gevorderden op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 u. (één lesavond per week). Het lesjaar duurt van september tot eind april. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen.

Wanneer kun je meedoen?

  • Voor de ochtendgroep: je bent beide ochtenden beschikbaar; ( dit jaar zijn de lessen op woensdag- en vrijdagochtend)
  • Voor de avondgroep: je bent vrij op donderdagavond en hebt tijd om huiswerk te maken;
  • Je hebt niveau A2 (inburgering gehaald of maximaal 1 onderdeel niet geslaagd), of je hebt een basiscursus Nederlandse taal gevolgd;
  • Je start in september als de nieuwe groep van start gaat.

Wat is er verder nog belangrijk?

  • Maximaal aantal deelnemers is 12, op volgorde van aanmelding;
  • Je start in september met de lessen. Het is niet mogelijk om in de loop van het jaar in te stromen;
  • Je krijgt het lesmateriaal (boeken en oefenbladen) van de docenten;
  • Je betaalt per schooljaar € 80,- inschrijfgeld voor de daggroep en € 60,- voor de avondgroep. Dit is om de onkosten te dekken. Daarnaast zijn er nog kosten voor de aankoop van een boek.

Wil je meedoen of wil je meer informatie? Dan kun je je hier aanmelden.

taalklas
Afsluitende samenkomst taalklas 2021.Docenten Marjo Meerman en Nelleke Okkerse.