Op 4 november 2021 is er een informatieavond gehouden voor taalcoaches en het bestuur.  Een volledig verslag vindt u door het gehele verslag te openen via “Lees meer”. Op deze avond is vanuit de Gemeente Best informatie gegeven over de nieuwe inburgeringswet die 1 januari 2022 gaat gelden. Klik HIER voor het volledige verslag.