Door de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met partners Bestwijzer is SamenspraakBest nu officieel partner Bestwijzer. Bestwijzer is dé plek voor samenwerking tussen ketenpartners die daardoor een meerwaarde bieden voor de inwoners van Best. De kracht van Bestwijzer is: één plek voor vraag en aanbod voor wonen, zorg en welzijn, en het bieden van een stimulerende werkomgeving waarin samenwerking tussen partners daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Zie ook de website van Bestwijzer: www.bestwijzer.nl.
Op de foto de ondertekening door Martien van de Donk, secretaris/penningmeester Samenspraakbest, samen met Marike Lukkien, bestuurslid.