Hartelijk welkom op de website van Stichting SamenspraakBest

Zoek je een taalcoach?

Wie zijn wij?

Stichting SamenspraakBest zet zich in om anderstaligen, die in de gemeente Best wonen, te helpen met het leren van de Nederlandse taal en hen bekend te maken met de Nederlandse cultuur.

Onze samenleving eist van anderstaligen in Nederland dat zij snel de taal leren en vlot inburgeren. Helaas is dit nog altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Migranten  hebben vaak vooral contact met anderen uit hun eigen land van herkomst en spreken vooral hun eigen taal. Niet omdat er te weinig aanbieders van taalcursussen of formele inburgeringsprogramma’s zijn, maar wel omdat het hen ontbreekt aan gewoon alledaags contact met Nederlanders.
De stichting draait volledig op vrijwilligers.

Wat doen wij?

In Best zijn de volgende informele taaltrajecten beschikbaar:

Onze organisatie bestaat volledig uit vrijwilligers. We zijn aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie Het Begint Met Taal. Voor financiering van de activiteiten is Stichting SamenspraakBest afhankelijk van giften en subsidies.

Spreekuur in Bestwijzer

Elke maandagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur ( behalve in de schoolvakanties) is er spreekuur in Bestwijzer, Zonnewende 173 in Best. De coördinatoren zijn dan aanwezig om vragen over taalbegeleiding te beantwoorden.