Hartelijk welkom bij de website van Stichting SamenspraakBest

Zoek je een taalcoach?

Neem contact op

Wie zijn wij?

Stichting SamenspraakBest zet zich in om anderstaligen, die in de gemeente Best wonen, te helpen met het leren van de Nederlandse taal en hen bekend te maken met de Nederlandse cultuur.

Onze samenleving eist van anderstaligen in Nederland dat zij snel de taal leren en vlot inburgeren. Helaas is dit nog altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Migranten  hebben vaak vooral contact met anderen uit hun eigen land van herkomst en spreken vooral hun eigen taal. Niet omdat er te weinig aanbieders van taalcursussen of formele inburgeringsprogramma’s zijn, maar wel omdat het hun ontbreekt aan gewoon alledaags contact met Nederlanders.

Wat doen wij?

Om deze anderstaligen te helpen organiseren we verschillende activiteiten:

Onze organisatie bestaat volledig uit vrijwilligers. We zijn aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie Het Begint Met Taal. Voor financiering van de activiteiten is Stichting SamenspraakBest afhankelijk van giften en subsidies.

Agenda

Taalcafé in Bestwijzer

Vanwege de Corona-maatregelen is er geen Taalcafé.

Spreekuur in Bestwijzer
Tot nader bericht is er geen spreekuur in Bestwijzer. Wel zijn Marike en Hanneke elke maandagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06-83987879 (Marike) of 06-34730340 (Hanneke) voor dringende zaken. Ook per mail zijn we bereikbaar.

De intervisiebijeenkomst van 11 juni komt te vervallen.

De Taalklas komt voorlopig te vervallen. We streven ernaar per 1 oktober 2020 weer te starten met een nieuwe groep. Daarbij zullen we de richtlijnen van het RIVM volgen. Als je belangstelling hebt voor de Taalklas, dan kun je mailen naar info@samenspraakbest.nl.