Hartelijk welkom bij de website van Stichting SamenspraakBest

Zoek je een taalcoach?

Wie zijn wij?

Stichting SamenspraakBest zet zich in om anderstaligen, die in de gemeente Best wonen, te helpen met het leren van de Nederlandse taal en hen bekend te maken met de Nederlandse cultuur.

Onze samenleving eist van anderstaligen in Nederland dat zij snel de taal leren en vlot inburgeren. Helaas is dit nog altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Migranten  hebben vaak vooral contact met anderen uit hun eigen land van herkomst en spreken vooral hun eigen taal. Niet omdat er te weinig aanbieders van taalcursussen of formele inburgeringsprogramma’s zijn, maar wel omdat het hen ontbreekt aan gewoon alledaags contact met Nederlanders.

Stichting SamenspraakBest ontvangt wisseltrofee 2022

Op dinsdag 12 april 2022 heeft de Stichting SamenspraakBest uit handen van burgemeester Ubachs de Wisseltrofee 2022 ontvangen. Deze trofee is een aanmoedigingsprijs van de Gemeente Best om inwoners, verenigingen en ondernemers, die met hun initiatieven bijdragen aan het welbevinden van velen, in het zonnetje te zetten.  Zie voor verdere informatie de verwijzing naar de website van de Gemeente Best. https://www.gemeentebest.nl/nieuws/2022/04/12/wisseltrofee-en-talent-award-2021-gemeente-best-uitgereikt

Wat doen wij?

In Best zijn de volgende informele taaltrajecten beschikbaar:

Onze organisatie bestaat volledig uit vrijwilligers. We zijn aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie Het Begint Met Taal. Voor financiering van de activiteiten is Stichting SamenspraakBest afhankelijk van giften en subsidies.

Agenda

Taalcafé.
Elke maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur is er Taalcafé in Bestwijzer. Iedereen is van harte welkom om op een laagdrempelige manier te oefenen met de Nederlandse taal. Aanmelden is niet nodig. De coördinatie is nu in handen van Jana Pavlova. Haar e-mailadres is: jana.pavlova@levgroep.nl.

Spreekuur in Bestwijzer

Elke maandagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur ( behalve in de schoolvakanties) is er spreekuur in Bestwijzer, Zonnewende 173 in Best. De coördinatoren zijn dan aanwezig om vragen over taalbegeleiding te beantwoorden.

Intervisie avond voor Taalcoaches

Er is nog één intervisie avond voor taalcoaches gepland op de volgende datum:
– woensdagavond 7 juni a.s., aanvang 19.30 u in Bestwijzer.
De avond duurt tot ongeveer 21.00 u. Op deze avond wordt aan de hand van stellingen de gelegenheid gegeven om ervaringen uit te wisselen en tips en tops met elkaar te delen.

Uitstapje taalkoppels naar De Kleine Aarde

Op 1 juli 2023 is een uitstapje ingepland voor taalkoppels naar De Kleine Aarde in Boxtel. Hier worden boerenprogramma’s ontwikkeld en een regionaal lerend boerennetwerk opgezet om te komen tot een duurzaam landbouw- en voedselsysteem voor de volgende generaties.
Verdere informatie volgt.