Hartelijk welkom bij de website van Stichting SamenspraakBest

Zoek je een taalcoach?

Neem contact op

Wie zijn wij?

Stichting SamenspraakBest zet zich in om anderstaligen, die in de gemeente Best wonen, te helpen met het leren van de Nederlandse taal en hen bekend te maken met de Nederlandse cultuur.

Onze samenleving eist van anderstaligen in Nederland dat zij snel de taal leren en vlot inburgeren. Helaas is dit nog altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Migranten  hebben vaak vooral contact met anderen uit hun eigen land van herkomst en spreken vooral hun eigen taal. Niet omdat er te weinig aanbieders van taalcursussen of formele inburgeringsprogramma’s zijn, maar wel omdat het hen ontbreekt aan gewoon alledaags contact met Nederlanders.

Wat doen wij?

In Best zijn de volgende informele taaltrajecten beschikbaar:

Onze organisatie bestaat volledig uit vrijwilligers. We zijn aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie Het Begint Met Taal. Voor financiering van de activiteiten is Stichting SamenspraakBest afhankelijk van giften en subsidies.

Agenda

Taalcafé.
Het taalcafé is weer geopend!
Elke maandag van 14.00  u tot 16.00 u in Bestwijzer. Omdat er een maximum aantal deelnemers is vastgesteld moet je je van tevoren aanmelden bij Lotte Ghielen, lotte.ghielen@levgroep.nl

Jaarbijeenkomst bestuur en vrijwilligers over de nieuwe wet Inburgering.
Donderdag 4 november 2021. Inloop vanaf 19.00 u in Ontmoetingsruimte Bestwijzer.
Zie voor informatie de Nieuwsbrief September 2021.

Spreekuur in Bestwijzer

Het spreekuur is weer ingesteld op elke maandagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. Ook per mail zijn we bereikbaar: info@samenspraakbest.nl.

Taalklas

In september start er een nieuwe taalklas. Er komen 2 groepen: de ochtendgroep heeft twee ochtenden per week les  en de avondgroep alleen op donderdagavond.

Kletsmaatjes

We zijn dringend op zoek naar kletsmaatjes, mensen die in deze coronatijd een anderstalige willen begeleiden door hem of haar één keer per week te bellen of videocontact te hebben.