Hartelijk welkom bij de website van Stichting SamenspraakBest

Zoek je een taalcoach?

Neem contact op

Wie zijn wij?

Stichting SamenspraakBest zet zich in om anderstaligen, die in de gemeente Best wonen, te helpen met het leren van de Nederlandse taal en hen bekend te maken met de Nederlandse cultuur.

Onze samenleving eist van anderstaligen in Nederland dat zij snel de taal leren en vlot inburgeren. Helaas is dit nog altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Migranten  hebben vaak vooral contact met anderen uit hun eigen land van herkomst en spreken vooral hun eigen taal. Niet omdat er te weinig aanbieders van taalcursussen of formele inburgeringsprogramma’s zijn, maar wel omdat het hen ontbreekt aan gewoon alledaags contact met Nederlanders.

Stichting SamenspraakBest ontvangt wisseltrofee 2022

Op dinsdag 12 april 2022 heeft de Stichting SamenspraakBest uit handen van burgemeester Ubachs de Wisseltrofee 2022 ontvangen. Deze trofee is een aanmoedigingsprijs van de Gemeente Best om inwoners, verenigingen en ondernemers, die met hun initiatieven bijdragen aan het welbevinden van velen, in het zonnetje te zetten.  Zie voor verdere informatie de verwijzing naar de website van de Gemeente Best. https://www.gemeentebest.nl/nieuws/2022/04/12/wisseltrofee-en-talent-award-2021-gemeente-best-uitgereikt

Wat doen wij?

In Best zijn de volgende informele taaltrajecten beschikbaar:

Onze organisatie bestaat volledig uit vrijwilligers. We zijn aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie Het Begint Met Taal. Voor financiering van de activiteiten is Stichting SamenspraakBest afhankelijk van giften en subsidies.

Agenda

Taalcafé.
Het Taalcafé is vanwege vakantie gesloten van 1 tot en met 29 augustus.
De coördinatie is nu in handen van Jana Pavlova. Haar e-mailadres is: jana.pavlova@levgroep.nl.

Spreekuur in Bestwijzer

Tijdens de vakantieperiode van 1 augustus t/m 4 september is er GEEN spreekuur. Wil je ons toch dringend spreken, app dan je coördinator of stuur een e-mail naar: info@samenspraakbest.nl.

Webinar Iedereen actief

Op 31 augustus 2022 is er een webinar van 12.00 tot 13.00 u. In deze webinar maak je kennis met en ervaar je verschillende werkvormen, onder andere uit het boek “Actief met Taal”. Voor de webinar geldt dat je je van tevoren moet opgeven via het extranet van Het Begint met Taal. In de nieuwsbrief  2022-2 staat vermeld hoe dit te doen.

Training voor taalcoaches

Op dinsdag 11 oktober wordt de training “Effectief coachen bij tweedetaalverwerving” gegeven voor taalcoaches.
De training is van 19.00 u tot 21.30 u in Bestwijzer.