Hartelijk welkom bij de website van Stichting SamenspraakBest

Zoek je een taalcoach?

Neem contact op

Wie zijn wij?

Stichting SamenspraakBest zet zich in om anderstaligen, die in de gemeente Best wonen, te helpen met het leren van de Nederlandse taal en hen bekend te maken met de Nederlandse cultuur.

Onze samenleving eist van anderstaligen in Nederland dat zij snel de taal leren en vlot inburgeren. Helaas is dit nog altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Migranten  hebben vaak vooral contact met anderen uit hun eigen land van herkomst en spreken vooral hun eigen taal. Niet omdat er te weinig aanbieders van taalcursussen of formele inburgeringsprogramma’s zijn, maar wel omdat het hen ontbreekt aan gewoon alledaags contact met Nederlanders.

Wat doen wij?

In Best zijn de volgende informele taaltrajecten beschikbaar:

Onze organisatie bestaat volledig uit vrijwilligers. We zijn aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie Het Begint Met Taal. Voor financiering van de activiteiten is Stichting SamenspraakBest afhankelijk van giften en subsidies.

Agenda

Taalcafé.
Door de nieuwe, strengere coronaregels is bijeenkomst in het taalcafé niet meer mogelijk. Het Taalcafé is weer gesloten.
Wanneer je toch geïnteresseerd bent in het Taalcafé kun je contact opnemen met Lotte Ghielen, lotte.ghielen@levgroep.nl

Spreekuur in Bestwijzer

Door de strengere coronaregels is er geen spreekuur meer. Het is op maandagmiddag, tussen 13.00 en 16.00 u wel mogelijk om telefonisch contact op te nemen via telefoonnummer: 06-21542503. Ook per mail zijn we bereikbaar: info@samenspraakbest.nl.

Trainingsavond voor taalcoaches

De trainingsavond van woensdagavond 26 januari 2022 is in verband met de besmettingen en regels rond corona verzet naar woensdag 23 maart 2022. De bijeenkomst zal in de ontmoetingsruimte van Bestwijzer worden gehouden. De avond begint om 19.30 u. Zie voor verdere informatie over de inhoud de Nieuwsbrief December 2021.

Kletsmaatjes

We zijn dringend op zoek naar kletsmaatjes, mensen die in deze coronatijd een anderstalige willen begeleiden door hem of haar één keer per week te bellen of videocontact te hebben.